ขายโซ่อุตสาหกรรม รับจ้างผลิตสายพานลำเลียง Conveyor

บริษัท   อรรถพงษ์-ณัฐพร วิศวกรรม  จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เดิมตั้งอยู่ที่ 68,70 ซอยร่มเกล้า 21

แขวงคลองประเวศ    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 100 % ด้วยทุนจดทะเบียน  5  ล้านบาท         

ต่อมาปีพุทธศักราช 2556 ได้ทำการย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตใหม่  ตำบลลำลูกกา          อำเภอลำลูกกา    จังหวัด ปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12150  เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม และรองรับการเพิ่มฐานการผลิตของกลุ่มลูกค้า  บริษัท อรรถพงษ์-ณัฐพร วิศวกรรม จำกัด  จึงได้ก่อตั้ง บริษัท วี.ไอ.พี. ซัพพลาย เชน (ประเทศไทย) จำกัด   เพื่อผลิตและขายโซ่อุตสาหกรรมทุกชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานขาย จนถึงปัจจุบันกว่า 15 ปี  

 

บริษัท อรรถพงษ์-ณัฐพร วิศวกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับจ้างผลิตสายพานลำเลียง (Conveyor) ตามความต้องการของลูกค้า , รวมถึงการให้บริการ , การซ่อมบำรุง และการติดตั้ง  พร้อมทั้งจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่สายพานลำเลียงด้วย

สำหรับกรณีที่ลูกค้าที่ต้องการปรับปรุง หรือซ่อมสายพานลำเลียงด้วยตัวเอง  ชิ้นส่วนอะไหล่สายพานลำเลียง               มีหลากหลายชนิด ได้แก่ สายพาน PVC, สายพาน PU, สายพาน Top chain ทั้งแบบพลาสติก และสแตนเลส, สายพานยางดำ, ลูกกลิ้งขนาดต่างๆ (roller), มอเตอร์ทั้งแบบปรับความเร็วได้ และไม่ได้ , ลูกปืน (bearing), ขาฉิ่ง และ ลูกล้อ  เป็นต้น

สายพานลำเลียงของบริษัทฯ ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลาย เช่น รูปแบบ  ขนาด เป็นต้น  ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด ตามประเภทของงาน        ซึ่งประกอบด้วย

  1. ประเภทงานโปรเจค  
  2. ประเภทซื้อมาขายไป
  3. ประเภทงานบริการ

บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายสายพานลำเลียงให้กับลูกค้าองค์กรทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มากมาย  จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย

o    อุตสาหกรรมยานยนต์

o    อุตสาหกรรมเกษตร

o    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

o    อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม