AGV

ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 กับรถ AGV ที่สามารถช่วยลด การใช้คนกับงานที่ทำซ้ำ ๆ บริษัท ของเราจึงร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์เพื่อ เพิ่มตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น